pregADVENT

Cuestiones sociales: cuestiones religiosas (infant
978-84-9136-143-5
CATALAN
60
230cm
150cm
VARIOS CAMBIAR CODIGO
10,00 €

El que trobareu a continuació són textos i dibuixos que han estat pregats a casa de l'autor i també utilitzats en formacions per a mestres i catequistes.
Cada pregària té la mateixa estructura: títol, dia, dibuix, relat, pregària i proposta d'activitat.
Encara que es tracta de pregàries adreçades a nens i nenes de primària (fins als 10 anys), poden servir per a moltes edats, i en qualsevol cas, són pregàries per compartir a casa en família, a classe, amb els companys o la catequesi amb tot el grup, i sempre amb l'acompanyament dels familiars, mestres o catequistes.