Mozart a Barcelona. Recepció operística (1798-2006)

Musica clasica occidental
978-84-8415-770-0
CATALAN
296
BIBLIOTECA SERRA D'OR
14,00 €

Des de les primeres representacions operístiques de Mozart a Barcelona (1798), l'obra del compositor de Salzburg ha viscut una acceptació progressiva fins arribar al 2006, any del 250è aniversari del seu naixement. Aquest llibre estableix per primera vegada la cronologia de les òperes de Mozart a Barcelona. L'autor, doctor en història de l'art i professor titular de la Universitat Ramon Llull, és crític musical a La Vanguardia i realitza i presenta el programa ôUna tarda a l'òperaö a Catalunya Música.