A psicoloxía infantil e a nova educación

Educacion pedagogia
978-84-8464-355-5
GALLEGO
176
215cm
150cm
BIBLIOTECA DE PEDAGOXIA

Este sexto volume da Biblioteca de Pedagoxía contén os ensaios ?Bases psicolóxicas dos novos métodos pedagóxicos? (1935)
e ?O dereito á educación no mundo actual? (1948). Estes textos
de Jean Piaget abordan o interese do autor pola renovación pedagóxica, a defensa dos métodos activos de ensino,
e avogan pola necesidade de que se teñan en conta as achegas da psicoloxía para anovar a educación.